Nieuws

Hieronder vindt de lezer het tussentijds verslag van de AIG mbt de opsluitingsplaatsen: analyse, vaststellingen en aanbevelingen. 

Naar aanleiding van de pandemie kan de Algemene Inspectie enkel worden bezocht na voorafgaand telefonisch contact of via een uitnodiging.
Daarnaast blijft de Algemene Inspectie steeds bereikbaar via het mailadres AIG@police.belgium.eu

Klachten kunnen uitsluitend worden ingediend via de site van de Algemene Inspectie, via de link https://www.politie.be/aigpol/nl/vragen/een-klacht-bij-de-algemene-inspectie.

Ingevolge de maatregelen genomen door de Regering op 17/03/2020, zijn de kantoren van de Algemene Inspectie tot nader order gesloten.
De Algemene Inspectie is evenwel nog steeds bereikbaar via het volgende mailadres: AIG@police.belgium.eu  

De AIG heeft tijdens haar talloze contacten met de politiediensten vastgesteld dat er op het terrein alsmaar meer initiatieven worden genomen voor de concretisering van de Rondzendbrief CP3.

Opiniestuk van de Inspecteur-generaal Thierry GILLIS en de adjunct-Inspecteur-generaal Johan DE VOLDER:
Pleidooi voor meer samenwerking en informatie-uitwisseling tussen en met politiediensten en voor een betere controle op de politiediensten.