Onze organisatie

De hoofdzetel te Brussel bestaat uit 4 centrale directies.
De 4 gedeconcentreerde posten zorgen voor een lokale verankering per Hof van Beroep.

De Directie Algemeen Beleid is samengesteld uit deskundigen inzake budget, logistiek, HRM en ICT.

Deze directie voert audits en inspecties uit.

Deze directie behandelt aangiften en klachten. 

Deze directie behandelt dossiers die een impact (kunnen) hebben op de professionele loopbaan van (toekomstige) medewerkers van de Federale Politie en de Lokale Politie. Haar bevoegdheid betreft zowel de operationele als de administratieve (CALog) medewerkers.

De Algemene Inspectie heeft vier gedeconcentreerde posten, gelegen te Antwerpen, Gent, Bergen en Luik