Een klacht tegen een medewerker van de Federale Politie of de Lokale Politie?

In deze rubriek kan u enkel een klacht indienen tegen een medewerker van de Federale Politie of van de Lokale Politie.

Voor een efficiënte en snelle behandeling, gelieve het formulier volledig en correct in te vullen. Anonieme en/of onvolledig ingevulde klachten kunnen zonder gevolg worden geklasseerd.

Elke persoon die een kwaadwillige, niet gefundeerde klacht of aangifte indient, stelt zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke vervolgingen (art. 443 e.v. van het Strafwetboek).

Ga naar het online klachtenformulier