Nieuw Visiedocument van de Algemene Inspectie: IS HET TOEZICHT OP DE POLITIE KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

Op 21 maart 2023 ontving de Minister van Binnenlandse Zaken, Mevrouw Verlinden, in het kader van de Staten-Generaal van de politie (SEGPOL) een blauwdruk over de toekomst van de politie.

Logo AIG

In dit boek van meer dan 700 bladzijden worden aanbevelingen van politiemedewerkers, partners en experten voor een meer moderne en dynamische politie gebundeld. Dat er wordt nagedacht over de toekomst van de politie is absoluut noodzakelijk.

Maar geldt dit uitgangspunt niet eveneens voor het toezicht op de politie?

Daarom organiseerde de Algemene Inspectie enerzijds een bevraging (survey) over het toezicht en schreven de beide mandatarissen van de Algemene Inspectie anderzijds een nieuw visiedocument over hoe zij het toezicht van de toekomst zien. De beide mandatarissen van de Algemene Inspectie hebben bovendien zowel de bevraging als het visiedocument op 12.12.2023 voorgesteld aan de leden van de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers https://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U4475 

Wilt U meer weten? Dat kan door hieronder de documenten in bijlage te consulteren.

Labels