DASHBOARD VOOR DE OPVOLGING VAN EEN INTEGRITEITSBELEID

Na de eerdere publicatie van een op het IMF-gebaseerd model van integriteitsbeleidsplan, stelt de AIG thans een dashboard ter beschikking voor de opvolging van het gevoerde integriteitsbeleid. 

Logo AIG

Diensten van de Geïntegreerde Politie die op zoek zijn naar een eenvoudige opvolgingstool voor hun integriteitsbeleid, kunnen het dashboard downloaden en gebruiken aan de hand van de toelichting die eveneens op deze website ter beschikking wordt gesteld.

Labels