RAPPORT ALGEMENE INSPECTIE: MONITORING VAN DE OVERBRENGING DOOR DE POLITIE VAN GEDETINEERDEN IN HET KADER VAN HET PROCES NAAR DE AANSLAGEN VAN 2016 IN ZAVENTEM EN BRUSSEL

Dit rapport van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie gaat dieper in op de manier waarop de politie in het kader van dit assisenproces de overbrenging uitvoert van gedetineerden vanuit de gevangenis naar het gerechtsgebouw en terug.

Logo AIG

De Algemene Inspectie doet meerdere aanbevelingen, onder meer over een betere samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen, de noodzaak te beschikken over duidelijke geschreven richtlijnen voor de politiediensten, het voorzien van uniforme opleidingen, maar beveelt bovenal aan dat de wetgever zou voorzien in een duidelijke wetgeving met betrekking tot de naaktfouilles, de kniebuigingen en het gebruik van dwang.Dit rapport is enkel beschikbaar in de Franse taal. 

Labels