Directie Algemeen Beleid - IGGA

De Directie Algemeen Beleid is samengesteld uit deskundigen inzake budget, logistiek, HRM en ICT.

De medewerkers van deze transversale directie adviseren de leiding en verlenen steun aan de centrale directies en de gedeconcentreerde posten opdat deze hun dienstverlening optimaal kunnen aanbieden.