Onze missie en visie

De missie van de Algemene Inspectie is wettelijk bepaald. De visie verwoordt kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

Onze missie

De missie van de Algemene Inspectie ligt verankerd in artikel 5 van de Wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie:

"De Algemene Inspectie, als van de politiediensten onafhankelijk controleorgaan dat ressorteert onder de uitvoerende macht, waakt over het optimaliseren van het functioneren van de federale politie en de lokale politie evenals van hun componenten, en dit met respect voor de democratie en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden."

Onze visie

De Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

 • is een transparante organisatie

   
 • die ten dienste staat van de bevolking en van de overheden

   
 • gericht op het verbeteren van de werking van de politiediensten

   
 • met aandacht voor het individueel en collectief (dis-) functioneren

   
 • vanuit een filosofie van organisatiebeheersing en excellente politiezorg

   
 • in partnerschap met nationale en internationale instanties

   
 • door integere en competente medewerkers

   
 • en dit binnen een modern HRM-beleid.

Hieronder kan U de gezamenlijke opdrachtbrief vinden van de Inspecteur-generaal en de adjunct-Inspecteur-generaal wat de mandaatperiode 2017–2022 betreft.

Deze opdrachtbrief werd aangevuld met een Addendum naar aanleiding van het aantreden van de Regering DE CROO op 01.10.2020.