Wie zijn wij?

De Algemene Inspectie is een van de Belgische politiediensten onafhankelijk controleorgaan en staat onder het gezag staat van de federale Uitvoerende Macht. 

Met "onafhankelijk" wordt bedoeld dat de Algemene Inspectie een zelfstandige entiteit is aangezien zij niet afhangt van de Federale Politie noch van de Lokale Politie. Zo heeft zij onder meer een eigen wet, een eigen budget en hebben de leden ervan een specifiek statuut.

De Wetgevende Macht beschikt eveneens over een controleorgaan, met name het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten. Een protocol regelt de samenwerking tussen beide controleorganen.