Nieuws

Ons Activiteitenverslag 2018 is beschikbaar.

September 2019: een nieuw verslag is beschikbaar.

De website van de Algemene Inspectie in een nieuw kleedje

Onze website werd vernieuwd! 

Het resultaat is een up-to-date en gebruiksvriendelijke website waarbij de burger en onze partners centraal staan.

Ons webadres blijft onveranderd en de nieuwe surfomgeving is voortaan ook smartphone- en tabletvriendelijk.

Wij wensen u veel leesgenot!

De opinie van de Inspecteur-generaal en de adjunct-Inspecteur-generaal over de bewaking van de integriteit van de personeelsleden van de geïntegreerde politie gedurende hun volledige loopbaan.