Onze lokale verankering

De Algemene Inspectie heeft vier gedeconcentreerde posten, gelegen te Antwerpen, Gent, Bergen en Luik

De gedeconcentreerde posten bieden het voordeel dat de Algemene Inspectie over een unieke informatiepositie beschikt en aldus voeling houdt met gans het Belgische politielandschap.

De activiteiten van onze gedeconcentreerde posten zijn dezelfde als deze van onze centrale diensten maar dan op regionaal echelon:

  • onthaal voor de klachten en aangiften van burgers, van de overheden en van de medewerkers en diensten van de politiediensten;

     
  • het voeren van gerechtelijke en administratieve onderzoeken;

     
  • het  voeren van audit- en inspectieopdrachten;

     
  • contacten met markante partners (de korpsleiding van lokale en de federale politiediensten, de gerechtelijke en de bestuurlijke overheden).