Voor wie werken wij?

De Algemene Inspectie werkt onder het gezag van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie.

Wie kan naast deze beide ministers een beroep doen op de Algemene Inspectie?

 • iedere burger

   
 • ieder lid en elke dienst van de Geïntegreerde Politie

   
 • de bestuurlijke overheden zoals de burgemeesters, het Politiecollege, de Provinciegouverneurs en de Hoge Ambtenaar van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

   
 • de gerechtelijke overheden zoals de procureurs des Konings, de Procureurs-generaal en de Federale Procureur 

   
 • de Korpschef van een Lokale Politie

   
 • de Commissaris-generaal evenals de Directeurs-generaal van de Federale Politie

   
 • de vakorganisaties werkzaam binnen de Geïntegreerde Politie en binnen de Algemene Inspectie

   
 • UNIA (het Interfederaal Gelijkekansencentrum) met betrekking tot feiten van discriminatie, racisme of xenofobie

   
 • het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen