Nieuw verslag AIG: Geweld tegen en door de politie - Een analyse met focus op de Omzendbrief GPI 100 (actualisering januari 2024)

De Omzendbrief GPI 100, die het vooral heeft over de preventie van geweld tegen de politie en de opvolging van de slachtoffers ervan, is het antwoord van de overheden op geweld waarvan politiemedewerkers slachtoffer worden.

Logo AIG

De Algemene Inspectie maakte een analyse van deze omzendbrief.

Zij analyseerde de inhoud en de structuur ervan en toetste het geheel af aan de CP3-principes van risicomanagement en organisatiebeheersing.

Labels