Bezoek Georgische delegatie aan de Algemene Inspectie

Op woensdag 27 september 2023 ontvingen de Inspecteur-generaal, 1e HCP Thierry Gillis, en de adjunct-Inspecteur-generaal, HCP Johan De Volder, een delegatie van de Georgische anti-corruptie-eenheid “Special Investigation Service” (SIS), waaronder het hoofd van SIS, Mr. Karlo Katsitadze, zijn adjuncten Mr. Giorgi  Kvaratskhelia en Mevr. Natia Songulashvili, en de diverse departementshoofden van het SIS.

 

20230927-Georgische delegatie bezoekt de Algemene Inspectie

Head Team | sis.gov.geDe Georgische delegatie werd eveneens vergezeld door twee vertegenwoordigers van de Raad van Europa in Georgië, Mevr. Eteri Kamarauli en Mevr. Teona Kerashvili. Deze laatsten vervullen een significante rol met betrekking tot de implementatie van het “Human Rights Compliant Policing in Georgia (HRCPG)”.Deze ontmoeting liet de Algemene Inspectie niet alleen toe om haar werking uit te leggen, maar ook om het belang van een goede organisatiebeheersing binnen de politiediensten te duiden en dieper in te gaan op de grote uitdagingen waarmee de politiediensten èn de toezichtsorganen zullen worden geconfronteerd in de nabije toekomst. Bovendien verduidelijkte de DPO van de Algemene Inspectie, Laurent Bounameau, het belang en de impact van de GDPR-regeling op de politiediensten en de toezichtsorganen.

Ten slotte was ook het diensthoofd van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) van de Federale Politie, Hugues Tasiaux, door de Algemene Inspectie uitgenodigd. Ook hij stelde de werking van zijn diensten voor.

Labels