AIG Jaarverslag 2022 inzake de Bijzondere Bijstand (GPI 81) - Enkel Franstalige versie beschikbaar

Voorafgaande opmerking:

Ten gevolge van personeelstekort beschikt de AIG over geen vertaalcapaciteit. Derhalve is dit verslag uitsluitend in het Frans beschikbaar.  

Logo AIG

Doel van dit verslag is de evaluatie van de Bijzondere Bijstand binnen de Lokale Politie, zoals gedefinieerd in de Omzendbrief GPI 81.

In 2022 stelde de AIG haar jaarverslag op, rekening houdend met de omzendbrief CP3 en de principes van een methodische en systemische benadering en van de beheersingsmaatregelen van de politieorganisatie gestoeld op het begrip "risico". In dit verslag wordt het algemene kader geschetst waarbinnen de AIG haar evaluatie de komende jaren wil uitvoeren. Het vestigt de aandacht op het concept van het controlesysteem van de organisatie, meer bepaald enerzijds de identificatie en beoordeling van risico's en anderzijds de identificatie en implementatie van samenhangende beheersingsmaatregelen met betrekking tot deze risico's. Bijzondere aandacht werd besteed aan de opleiding.

Labels