Het AIG Jaarverslag 2022 inzake het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones

Dit verslag heeft betrekking op de monitoring van het solidariteitsmechanisme voor de versterking van de bestuurlijke politieopdrachten voor het jaar 2022 (HYCAP-mechanisme). 

Logo AIG

Vanuit methodologisch oogpunt is het gestoeld op het concept van organisatiebeheersing en op de systemische en methodologische benadering van risico's die dit impliceert. Als gevolg daarvan wordt het solidariteitsmechanisme niet langer geanalyseerd als een geïsoleerd element, maar als onderdeel van een activiteitendomein, het genegotieerd beheer van de openbare ruimte (GBOR), waarvan de door de overheid bepaalde doelstellingen worden bereikt door de optimale werking van de twee componenten van de geïntegreerde politie met respect voor hun autonomie. In deze systemische benadering worden de activiteiten van zowel de federale politie als de lokale politie geanalyseerd om de implementatie van het solidariteitsmechanisme, zoals gedefinieerd in de MFO-2, te beoordelen.