Leiding, missie en visie

In deze rubriek vindt u onder meer informatie over de leiding, de missie en de visie van de Algemene Inspectie.


Aan het hoofd van de Algemene Inspectie staat de Inspecteur-generaal, Thierry Gillis (links op de foto), en de adjunct-Inspecteur-generaal, Johan De Volder (rechts op de foto). Zij werden aangesteld door de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie, voor een (hernieuwbare) mandaatperiode van vijf jaar.

De missie van de Algemene Inspectie is wettelijk bepaald. De visie verwoordt kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

De Algemene Inspectie werkt onder het gezag van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie.

De acties van de Algemene Inspectie hebben tot doel de werking en de organisatie van de Federale Politie en van de Lokale Politie te verbeteren.

De Algemene Inspectie is een van de Belgische politiediensten onafhankelijk controleorgaan en staat onder het gezag staat van de federale Uitvoerende Macht.