De defusies van politiezones: versterking of instabiliteit van het politielandschap?

Daar waar fusies van gemeenten en van politiezones binnen het politielandschap ondertussen goed gekend zijn, is het omgekeerde waar als het gaat over defusies van politiezones.

Logo AIG

De impact van dit enkel in Vlaanderen voorkomend fenomeen is evenwel niet gering. Er is sprake van een defusie als een gemeente een politiezone verlaat omdat zij fuseert met een gemeente van een andere politiezone. Dit visiedocument gaat dieper in op de oorzaak van de defusies, bespreekt niet enkel de politiezones die ermee geconfronteerd worden maar ook de lacunes in de wetgeving en bekijkt de impact op de betrokken politiezones, de personeelsleden en het volledige politielandschap.

Labels