Eerste opleiding specifiek ontwikkeld voor de leden van de AIG belast met het toezicht op de gedwongen terugkeer

Het toezicht op de gedwongen terugkeer van buitenlandse te verwijderen personen is een taak van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie. 
Voor het personeel van de Algemene Inspectiedienst dat met deze taak is belast, werd een specifieke opleiding georganiseerd.

IGIN-Rapat-EU fin-EU Flag-NL

In samenwerking met de Nationale Politieacademie (ANPA) en de Luchtvaartpolitie van de Federale Politie (LPA BruNat) heeft de eerste sessie van deze opleiding recent plaatsgevonden op Brussels Airport.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

  1. Het ontwikkelen en onderhouden van de vaardigheden in verband met de kennis van de specifieke toegestane beperkende maatregelen op het vlak van dwang; 
  2. het verankeren van het onafhankelijke karakter van de Algemene Inspectie als controle-instantie;
  3. het voortdurend verbeteren van het kwaliteitsniveau van haar diensten.

Met deze opleiding geeft de Algemene Inspectie blijk van het belang dat zij hecht aan de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van alle personen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren onder ons.