Nieuw visiedocument AIG met een pleidooi voor een meer gestructureerd beleid binnen de politie

Het nieuwe visiedocument van de Algemene Inspectie is verschenen in het tijdschrift 2022/04 van Blue Minds / Blue Connect.

Logo AIG

In dit visiedocument pleit de Algemene Inspectie voor een politiebestel waarbij uiteenlopende problemen meer beleidsmatig worden aangepakt. Als voorbeeld kijken we hoe dit gebeurt in Engeland voor het jeugdbeleid.Het visiedocument kan worden geconsulteerd op onze website en via de link van de Uitgeverij Vanden Broele:  

Labels