Overleg tussen de Inspecteurs-generaal van Defensie en van Politie

Op 13 oktober 2022 had, in de gebouwen van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie, een ontmoeting plaats waaraan enerzijds Generaal-majoor Tom Wouters, Inspecteur-generaal van Defensie, deelnam en anderzijds 1e HCP Thierry Gillis en HCP Johan De Volder, respectievelijk Inspecteur-generaal en de adjunct-Inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie.

Logo AIG

Tijdens dit gesprek leerden beide partijen elkaars werking beter kennen.

Hoewel beide organisaties van elkaar verschillen, werd vastgesteld dat de opdrachten vaak gelijklopend zijn. Beide organisaties hebben immers tot doel om de werking van de entiteiten binnen hun respectievelijke organisaties te optimaliseren, niet alleen via organisatiebeheersing en klachtenmanagement, maar ook via een duidelijk integriteitsbeleid.

Beide Inspectiediensten zullen, op basis van de outcome van het gesprek, een verdere samenwerking uitbouwen.

Labels