Evaluatieverslag van de bijzondere bijstand 2021 bekeken vanuit het perspectief van risicobeheersing

Elk jaar stelt de AIG een algemeen evaluatieverslag op over de bijzondere bijstand bij de lokale politie (BB) zoals omschreven in de omzendbrief GPI 81.   

Logo AIG

De AIG wenst in 2022 een referentiekader te scheppen waarin toekomstige evaluaties zullen zich inschrijven. Een referentiekader dat elk betrokken actor bij de BB in staat zal stellen om de initiatieven en acties waarvoor hij verantwoordelijk is op een gemeenschappelijke basis te bepalen, te ontwikkelen en in plaats te stellen.