Nieuws

De AIG werft aan!

UPDATE Erratum HRMob 26/2/2021.

Deze vacatures zijn uitsluitend bestemd voor de personeelsleden die reeds werkzaam zijn bij de Lokale Politie of bij de Federale Politie. 

Ons Activiteitenverslag 2019 is beschikbaar.

12 voorstellen voor een meer integere politie

Uit het Verslag van de formateurs (pagina 63) van 30 september 2020 blijkt dat de nieuwe Federale Regering een integere politie belangrijk vindt.

Bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt bij de geïntegreerde politie te voorzien in een geïnstitutionaliseerde integriteitscontrole, op het tijdstip van de bevordering.
Doel is de Wet van 26 april 2002 ("Exoduswet") te wijzigen.

Hieronder vindt de lezer het Eindverslag van de Commissie onder voorzitterschap van Em. Prof. Dr. Marc Bossuyt, commissie waarvan de Inspecteur-generaal van de AIG lid was en deelnam aan de werkzaamheden. 
De bevindingen over de rol van de AIG vindt u in de Fiche 20 op bladzijde 107.