Laatste nieuws https://www.aigpol.be/nl/ nl DE AIG WERFT AAN! https://www.aigpol.be/nl/de-aig-werft-aan-1 <ul><li><strong>Secretariaat van de Inspecteur-generaal</strong>: 1 Consulent(e) Directiesecretaris - Niv B+ (N of F)</li> <li><strong>Gedeconcentreerde post GENT</strong>: 1 Directeur HCP (N)</li> </ul><p>De AIG is een interessante werkgever.<br /> Wenst u meer te vernemen over welke taken de directies van de Algemene Inspectie uitvoert, ga dan naar de pagina "<a href="https://www.aigpol.be/nl/over-ons/onze-organisatie">Onze organisatie</a>"</p> <p><strong>Via detachering - Oproep kan ook worden geraadpleegd op PolDoc (SharePoint Online)</strong>:<br /> Er zijn momenteel geen vacatures.</p> Do 15.07.2021 - 7:58 Algemene Inspectie Politie 741 Een risicogebaseerde aanpak als drijfveer voor veiligheid op het hoogste niveau https://www.aigpol.be/nl/een-risicogebaseerde-aanpak-als-drijfveer-voor-veiligheid-op-het-hoogste-niveau Di 3.01.2023 - 14:17 Algemene Inspectie Politie 1104 Eerste opleiding specifiek ontwikkeld voor de leden van de AIG belast met het toezicht op de gedwongen terugkeer https://www.aigpol.be/nl/eerste-opleiding-specifiek-ontwikkeld-voor-de-leden-van-de-aig-belast-met-het-toezicht-op-de <p><span><span><span>In samenwerking met de Nationale Politieacademie (ANPA) en de Luchtvaartpolitie van de Federale Politie (LPA BruNat) heeft de eerste sessie van deze opleiding recent plaatsgevonden op Brussels Airport.</span></span></span></p> <p><span><span><span>De doelstellingen van deze opleiding zijn:</span></span></span></p> <ol><li><span><span><span>Het ontwikkelen en onderhouden van de vaardigheden in verband met de kennis van de specifieke toegestane beperkende maatregelen op het vlak van dwang; </span></span></span></li> <li><span><span><span>het verankeren van het onafhankelijke karakter van de Algemene Inspectie als controle-instantie;</span></span></span></li> <li><span><span><span>het voortdurend verbeteren van het kwaliteitsniveau van haar diensten.</span></span></span></li> </ol><p><span><span><span>Met deze opleiding geeft de Algemene Inspectie blijk van het belang dat zij hecht aan de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van alle personen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren onder ons.</span></span></span></p> Di 13.12.2022 - 15:07 Algemene Inspectie Politie 1103 Overlijden collega PZ BRUNO - Algemene Inspectie neemt deel aan minuut stilte https://www.aigpol.be/nl/overlijden-collega-pz-bruno-algemene-inspectie-neemt-deel-aan-minuut-stilte <p>Vandaag om 11u00 werd binnen alle politiediensten een minuut stilte gehouden, dit ter nagedachtenis van Thomas Montjoie, de collega van de Politiezone Brussel-Noord die tijdens de dienst om het leven kwam. De personeelsleden van de Algemene Inspectie hebben hieraan deelgenomen.</p> <p>Daartoe werden alle collega’s van de AIG, waar zij zich ook bevonden (thuis aan het werk, in de gebouwen van de AIG, op dienstreis, …) digitaal uitgenodigd om dit moment van stilte te respecteren en daarmee de overleden collega te herdenken. Ook voor de personeelsleden van de AIG heeft dit verlies op menselijk vlak diepe sporen nagelaten, te omschrijven als een gevoel van innerlijke leegte. Een minuut stilte kan deze mens en collega niet terugbrengen, maar vormt voor de AIG desalniettemin een teken van sterkte, we verwerken dit verdriet immers allemaal samen.  </p> Vr 18.11.2022 - 10:38 Algemene Inspectie Politie 1094 Evaluatieverslag van de bijzondere bijstand 2021 bekeken vanuit het perspectief van risicobeheersing https://www.aigpol.be/nl/evaluatieverslag-van-de-bijzondere-bijstand-2021-bekeken-vanuit-het-perspectief-van <p><span><span><span><span>De AIG wenst in 2022 een referentiekader te scheppen waarin toekomstige evaluaties zullen zich inschrijven. Een referentiekader dat elk betrokken actor bij de BB in staat zal stellen om de initiatieven en acties waarvoor hij verantwoordelijk is op een gemeenschappelijke basis te bepalen, te ontwikkelen en in plaats te stellen.</span> </span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>De Nederlandstalige versie zal binnenkort worden gepubliceerd.</span></span> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> Do 17.11.2022 - 9:25 Algemene Inspectie Politie 1091 NIEUW VISIEDOCUMENT VAN DE ALGEMENE INSPECTIE OVER DE TOEKOMST VAN DE POLITIE https://www.aigpol.be/nl/nieuw-visiedocument-van-de-algemene-inspectie-over-de-toekomst-van-de-politie Vr 4.11.2022 - 10:41 Algemene Inspectie Politie 1082 Overleg tussen de Inspecteurs-generaal van Defensie en van Politie https://www.aigpol.be/nl/overleg-tussen-de-inspecteurs-generaal-van-defensie-en-van-politie <p>Tijdens dit gesprek leerden beide partijen elkaars werking beter kennen.<br /> Hoewel beide organisaties van elkaar verschillen, werd vastgesteld dat de opdrachten vaak gelijklopend zijn. Beide organisaties hebben immers tot doel om de werking van de entiteiten binnen hun respectievelijke organisaties te optimaliseren, niet alleen via organisatiebeheersing en klachtenmanagement, maar ook via een duidelijk integriteitsbeleid.</p> <p>Beide Inspectiediensten zullen, op basis van de outcome van het gesprek, een verdere samenwerking uitbouwen.</p> Vr 14.10.2022 - 9:11 Algemene Inspectie Politie 1080 DE AIG WERFT AAN! https://www.aigpol.be/nl/de-aig-werft-aan-0 Do 13.10.2022 - 9:00 Algemene Inspectie Politie 1077 DE AIG WERFT AAN! https://www.aigpol.be/nl/de-aig-werft-aan <p>- voor de Directie Algemeen Beleid (IGGA): 1 Preventieadviseur niveau B (N of F)<br /> - voor de Directie Audit en Inspectie (IGIN): 1 Auditeur Niv A (N of F) OF 1 CP (N of F) <br /> - voor de Directie Individuele Onderzoeken (IGEO): 1 HINP (N)<br /> - voor de Gedeconcentreerde Post Bergen: 1 HINP (F)</p> <p>Solliciteren kan tot en met <strong>21/10/2022</strong>, via SaRA</p> Wo 16.02.2022 - 13:40 Algemene Inspectie Politie 995 Nieuw visiedocument AIG met een pleidooi voor een meer gestructureerd beleid binnen de politie https://www.aigpol.be/nl/nieuw-visiedocument-aig-met-een-pleidooi-voor-een-meer-gestructureerd-beleid-binnen-de-politie <p>In dit visiedocument pleit de Algemene Inspectie voor een politiebestel waarbij uiteenlopende problemen meer beleidsmatig worden aangepakt. Als voorbeeld kijken we hoe dit gebeurt in Engeland voor het jeugdbeleid.</p> <p>Het visiedocument kan worden geconsulteerd op onze website en via de link van de Uitgeverij Vanden Broele:  </p> <ul><li>Onze Website <a href="https://www.aigpol.be/nl/downloads/onze-publicaties/opiniestukken-van-de-aig">Opiniestukken van de AIG | Algemene Inspectie Politie (aigpol.be)</a> </li> <li>Vanden Broele - de korte versie:  <a href="https://myportal.vandenbroeleconnect.be/inhoudstypes/tijdschriften/detail/79942191920717871/blue-minds-tijdschrift?guest#79942191920717871">2022/04 - Young blues - Vanden Broele Connect</a> </li> <li>Vanden Broele - de Full versie: <a href="https://myportal.vandenbroeleconnect.be/inhoudstypes/documenten/detail/81065892804306594/in-jeugdbeleid-door-de-politie-zit-vooral-het-woord-beleid?guest">In ‘jeugdbeleid door de politie’ zit vooral het woord beleid - Vanden Broele Connect</a> </li> </ul> Do 25.08.2022 - 12:50 Algemene Inspectie Politie 1067