Om welke reden kan ik het klachtenformulier WEL gebruiken?

Het klachtenformulier kan u wel gebruiken indien u ontevreden bent over een medewerker en/of een dienst van de Federale Politie of van de Lokale Politie.

Opgelet: eventuele betwistingen van verkeersinbreuken worden niet door de Algemene Inspectie behandeld. Gelieve hiervoor het bij het Proces-verbaal gevoegde antwoordformulier in te vullen en dit vervolgens naar de bevoegde dienst terug te zenden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Algemene Inspectie Politie via het contactformulier.