Het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte en het concept van New Way of Protesting

Sinds de oprichting van ons land is het beheer van de openbare orde een integraal onderdeel van de

opdrachten van de politie. Om de rol en de plaats van deze beter te begrijpen, is het interessant om een

(kort) onderzoek te doen naar de in het verleden ondergane veranderingen.

Logo AIG

Labels