Commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding gaat van start

Op maandag 24 juni 2024 vond de installatiezitting plaats van de Commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding.

Controlecommissie op de kwaliteit van de politionele opleiding

Deze Commissie, zoals bepaald in artikel 10bis van het Koninklijk besluit van 06 april 2008 en het Ministerieel besluit van 29 juli 2020, werd opgericht binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. Haar samenstelling is divers en omvat: 

  1. als Voorzitter: de Inspecteur-generaal of de Adjunct-Inspecteur-generaal

  2. als bijzitters: vertegenwoordigers van de vakorganisaties, experten met een relevante ervaring en leden van de politiediensten (federale politie en lokale politie).

De Commissie heeft de fundamenten gelegd voor haar toekomstige werking, zo heeft ze onder meer haar huishoudelijk reglement goedgekeurd en afspraken gemaakt omtrent haar verdere werkzaamheden. De volgende zitting staat gepland voor oktober-november 2024, waar meer in het bijzonder zal worden ingegaan op de precieze activiteiten van de Commissie.

De Commissie is ervan overtuigd dat ze een waardevolle bijdrage zal leveren aan het optimaliseren van de opleiding van de geïntegreerde politie.

Voor de installatiezitting werden uitzonderlijk zowel de bijzitters als de plaatsvervangers uitgenodigd.

Op de foto van links naar rechts:

Caty DUYKAERTS (plaatsvervanger, expert, gewezen directrice ‘Cellule exécutive’ AEQES), Koen VAN PARYS (bijzitter, lid VSOA), Alwin LOX (plaatsvervanger, lid federale politie, kabinet CG), Thierry GILLIS (Voorzitter), Johan DE VOLDER (plaatsvervangende Voorzitter), Patrick FRANCOIS (bijzitter, lid ACOD), Dylan COUCK (plaatsvervanger, expert, academisch assistent Europees, Publiek- en Internationaal Recht UGent), Antoinette VERHAGE (bijzitter, expert, professor Criminologie UGent), Thierry DIERICK (bijzitter, lid lokale politie, Korpschef PZ de Sylle et Dendre), Isabel RAEMDONCK (bijzitter, expert, professor Psychologie en onderwijskunde UCLouvain), Diederich POISKET (plaatsvervanger, lid ACOD), Bénedicte PONCELET (bijzitter, lid NSPV), Rudi MOERMAN (plaatsvervanger, lid NSPV), Joery DEHAES (bijzitter, lid ACV), Rudy VERBEECK (plaatsvervanger, lid lokale politie, Korpschef PZ Grens), Lieve CRAPS (bijzitter, lid federale politie, DirOps FGP Leuven).

Labels