De AIG WERFT AAN: detacheringsaanbod

In het raam van de controle op de gedwongen terugkeer heeft de AIG een detacheringsaanbod.

Logo AIG

Deze oproep betreft geen vacature in het raam van een mobiliteit en geldt enkel voor politieambtenaren die reeds werkzaam zijn bij de geïntegreerde politie. 

  • Aanbod: 2 HINP en 1 CP (NL en/of FR)
  • Bijkomende inlichtingen: zie het document in bijlage onderaan.

Labels