Laatste nieuws

Hieronder vindt de lezer het Eindverslag van de Commissie onder voorzitterschap van Em. Prof. Dr. Marc Bossuyt, commissie waarvan de Inspecteur-generaal van de AIG lid was en deelnam aan de werkzaamheden. 
De bevindingen over de rol van de AIG vindt u in de Fiche 20 op bladzijde 107.