Een klacht tegen een medewerker van de Federale of Lokale Politie?

In deze rubriek kan u enkel een klacht indienen tegen een medewerker van de Federale Politie of van de Lokale Politie.

Voor een efficiënte en snelle behandeling, gelieve het formulier volledig en correct in te vullen. Anonieme en/of onvolledig ingevulde klachten kunnen zonder gevolg worden geklasseerd.

Elke persoon die een kwaadwillige, niet gefundeerde klacht of aangifte indient, stelt zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke vervolgingen (art. 443 e.v. van het Strafwetboek).

Ga naar het online klachtenformulier

04.JobPolIcoon van een C.V.

Een klacht bij de AIG

 • Wie kan bij de Algemene Inspectie een klacht indienen?
 • De Algemene Inspectie onderzoekt de klacht
 • Om welke reden kan ik het klachtenformulier NIET gebruiken?
 • Om welke reden kan ik het klachtenformulier WEL gebruiken?
 • Hoe kan ik weten of mijn klacht handelt over de Federale Politie of de Lokale Politie?
 • Waarschuwing
02.NoodnummersPolitie zwaailicht

Rechten

 • Recht op een eerbiedige en correcte behandeling
 • Recht om informatie te krijgen
 • Recht om informatie te geven 
 • Recht op juridische bijstand en rechtsbijstand 
 • Recht op herstel 
 • Recht op hulp
 • Recht op bescherming en respect voor het privé-leven
02.NoodnummersPolitie zwaailicht

Verhoor

 • u kan vragen dat alle vragen en antwoorden in uw eigen bewoordingen worden genoteerd;
 • u kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;
 • uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;
 • u niet kan verplicht worden uzelf te beschuldigen.