MYRIA - Federaal Migratiecentrum

Myria analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Het komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten. Myria is een onafhankelijke openbare instelling.

Hebt u vragen over uw grondrechten als vreemdeling? Contacteer Myria gratis én in alle vertrouwen. Niets gebeurt zonder uw instemming.

Meer weten ? Ga naar de website van Myria

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Algemene Inspectie Politie via het contactformulier.