WETSVOORSTEL integriteitscontrole voor de Geïntegreerde Politie

Bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt bij de geïntegreerde politie te voorzien in een geïnstitutionaliseerde integriteitscontrole, op het tijdstip van de bevordering.
Doel is de Wet van 26 april 2002 ("Exoduswet") te wijzigen.

De indieners van het voorstel hebben zich hiervoor onder meer geïnspireerd op de Rondzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende de organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus  en op de Visietekst van de AIG Integriteit bij de politie: eens integer, altijd integer? van maart 2019.