Organisatiebeheersing bij de politie: een handige leidraad!

De AIG heeft tijdens haar talloze contacten met de politiediensten vastgesteld dat er op het terrein alsmaar meer initiatieven worden genomen voor de concretisering van de Rondzendbrief CP3.

De AIG moedigt deze acties aan en wil deze initiatieven ondersteunen door een praktische handleiding ter beschikking te stellen van de geïntegreerde politie.
Deze gebruiksaanwijzing, opgesteld door mijn diensten, maakt het mogelijk om de Rondzendbrief CP3 inzichtelijker te maken om aldus een doeltreffend systeem van organisatiebeheersing te implementeren.

2020©AIG

Wij wensen u veel leesgenot,

1e HCP Thierry Gillis
Inspecteur-generaal