Model van Opdrachtbrief EFQM voor mandaathouders

De praktijk van het opstellen van een opdrachtbrief, bij aanvang van een (hernieuwd) mandaat binnen de geïntegreerde politie, is sinds meerdere jaren in voege.

AIG

Met het oog op het verstrekken aan de mandaathouder van een redactioneel richtkader, werd een generiek model van opdrachtbrief uitgewerkt, dat hier wordt voorgesteld. Op termijn zou dit de uniformiteit op het vlak van structuur en inhoud, en daardoor ook de gemakkelijkere uitwisseling van ‘beste praktijken’, moeten ten goede komen.