Model van Activiteitenverslag EFQM voor mandaathouders

Het opstellen van een activiteitenverslag, bij het verzoek tot  hernieuwing van het mandaat, is een absolute vereiste voor alle mandaathouders binnen de geïntegreerde politie.

AIG

De voornaamste betrachting van het voorgestelde model, is de mandaathouder in de gelegenheid te stellen het geheel van de opdracht overzichtelijk te vatten en tegelijk de lezers –overheden, leden van de evaluatiecommissies– een synthetisch maar toch zo volledig mogelijk beeld te bieden van de wijze waarop de mandaathouder de entiteit heeft geleid.