EINDVERSLAG van de Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen

Hieronder vindt de lezer het Eindverslag van de Commissie onder voorzitterschap van Em. Prof. Dr. Marc Bossuyt, commissie waarvan de Inspecteur-generaal van de AIG lid was en deelnam aan de werkzaamheden. 

De bevindingen over de rol van de AIG vindt u in de Fiche 20 op bladzijde 107.

Labels