De controle op de gedwongen terugkeer - Jaarverslag AIG 2023

In overeenstemming met de doelstellingen van de Federale Regering, blijft de Algemene Inspectie er op toezien dat in het kader van de controle op de gedwongen terugkeer het gebruik van geweld en dwangmaatregelen door de begeleiders van zowel de Federale Politie als de Dienst Vreemdelingenzaken aan de wettelijke bepalingen voldoen.

HET VERSLAG IS VOORLOPIG ENKEL IN HET FRANS BESCHIKBAAR EN ZAL WELDRA IN HET NEDERLANDS WORDEN GEPUBLICEERD.

Logo AIG

Hieronder vindt de lezer ons jaarverslag voor 2023.

Labels