De controle op de gedwongen terugkeer - Jaarverslag 2021

In overeenstemming met de doelstellingen van de Federale Regering, blijft de Algemene Inspectie er op toezien dat in het kader van de controle op de gedwongen terugkeer het gebruik van geweld en dwangmaatregelen door de begeleiders van zowel de Federale Politie als de Dienst Vreemdelingenzaken aan de wettelijke bepalingen voldoen. 

Logo AIG