De controle op de gedwongen terugkeer - Jaarverslag 2020

In haar beleidsverklaring van november 2020 benadrukte de minister van Binnenlandse Zaken nogmaals de rol van de AIG als een cruciale actor bij het waarborgen van de integriteit van het politieambt.

Logo AIG

In overeenstemming met deze doelstelling, blijft de AIG er in het bijzonder op toezien dat in het kader van de controle op de gedwongen terugkeer het gebruik van geweld en dwangmaatregelen door de begeleiders van zowel de federale politie als de DVZ aan de wettelijke bepalingen voldoen.