De Bijzondere Bijstand in de Lokale Politie - Jaarverslag 2020

Een terugblik op 2020 en uitdagingen.
In dit jaarlijks globaal rapport Bijzondere Bijstandblikt de AIG terug op 2020 met aanbevelingen waaruit de lokale politiezones lessen kunnen trekken om dit werkkader en takenpakket bij te sturen. 

Bijzondere bijstand

Conform de GPI 81 van 21 juli 2014 heeft de Bijzondere Bijstand betrekking op situaties van de Lokale Politie met een bijzondere risicograad van gevaar of geweld en die worden gekenmerkt door de aanwending van specifieke technieken en desgevallend bijzondere middelen waarvoor aangepaste opleidingen en trainingen werden gevolgd.