COVID-19: BERICHT VAN DE ALGEMENE INSPECTIE

Naar aanleiding van de pandemie kan de Algemene Inspectie enkel worden bezocht na voorafgaand telefonisch contact of via een uitnodiging.
Daarnaast blijft de Algemene Inspectie steeds bereikbaar via het mailadres AIG@police.belgium.eu

Klachten kunnen uitsluitend worden ingediend via de site van de Algemene Inspectie, via de link https://www.politie.be/aigpol/nl/vragen/een-klacht-bij-de-algemene-inspectie.