CONTROLE OP DE GEDWONGEN TERUGKEER

RAPPORT MYRIA GAAT OOK UITGEBREID IN OP DE ROL VAN DE ALGEMENE INSPECTIE.

AIG

MYRIA formuleert onder meer de volgende aanbevelingen:

  • Myria beveelt aan om de politierichtlijnen voor de verwijdering van vreemdelingen openbaar te maken en de volledige lijst van toegestane dwangmiddelen op de websites van de AIG en de politie te publiceren. Er moeten specifieke regels komen voor de verwijdering van gezinnen en een beter toezicht op kwetsbare personen.
  • Het klachtensysteem en een gecentraliseerde follow-up van de bij de controleorganen en de gerechtelijke autoriteiten ingediende klachten, in geval van beschuldigingen van mishandeling door de politie, moet worden verbeterd.
  • Elk jaar dienen gecentraliseerd betrouwbare cijfers over alle klachten tegen de politie (ontvangen door het Comité P, maar ook door de AIG en door de politiediensten zelf) te worden gepubliceerd.
  • De AIG moet ook beschikken over een gegevensbank en een conceptueel kader voor haar toezicht.
  • De identificatie van haar leden en die van de politie tijdens een verwijdering moet worden gesystematiseerd, evenals de aanwezigheid van een tolk indien nodig en het gebruik van een checklist. Ten slotte moet, gezien de risico's die aan elke verwijdering verbonden zijn, een monitoringsysteem met video-opnamen worden ingevoerd.
  • Het toezicht uitgevoerd door de AIG moet zo vaak mogelijk beginnen in het gesloten centrum, de gevangenis of op de plaats waar de persoon wordt vastgehouden. Daarbij beveelt Myria aan dat de AIG de controles voor zover mogelijk altijd onaangekondigd uitvoert.
  • De verslagen van de AIG moeten openbaar worden gemaakt, maar ook de regels inzake het gebruik van dwangmaatregelen moeten leesbaarder en openbaar worden gemaakt.
  • Met het oog op een doeltreffend, onafhankelijk en transparant toezicht moet de AIG institutioneel, operationeel, functioneel en financieel onafhankelijk zijn. Dit orgaan moet onder het gezag van het parlement staan, over voldoende middelen beschikken en politiedetacheringen moeten onmogelijk zijn.

Het volledig rapport kan worden gelezen op :