EU Conformiteitsverslag GRECO

Het thema van de vijfde evaluatiecyclus van de GRECO was:
“Het voorkomen van corruptie en het bevorderen van de integriteit binnen de centrale regeringen (hoge functies van de uitvoerende macht) en de politiediensten”.
 

Logo AIG

In dit conformiteitsverslag worden de maatregelen geëvalueerd die de Belgische overheid heeft genomen met het oog op de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen die werden geformuleerd in het evaluatieverslag van de vijfde cyclus over België, dat werd goedgekeurd tijdens de 84e plenaire vergadering van de GRECO (6 december 2019) en op 23 januari 2020 openbaar werd gemaakt, na instemming vanwege België
(GRECOEval5Rep(2019)3).