Een legitieme en democratische politie is wendbaar in een veranderlijke maatschappelijke context

Thierry Gillis, Inspecteur-generaal (R op de foto), en Johan De Volder, adjunct-Inspecteur-generaal (L op de foto), reflecteren op maatschappelijke uitdagingen en de gevolgen die deze hebben voor het politiewerk.
Onderhavig artikel verscheen in Blue Minds - Uw tijdschrift voor politie en maatschappij (Vanden Broele - CPL, maart 2022).

IG en IG ADJ