Audit Rekenhof inzake de basisopleiding van Inspecteurs van politie

Het Rekenhof publiceerde recent een audit over de basisopleiding van de inspecteurs van politie. 

Logo Rekenhof

Voor het Rekenhof is de basisopleiding essentieel voor de goede werking van de geïntegreerde politie.
Het Hof is van oordeel dat de Politie geen homogene opleiding noch een gelijkwaardige validering van de verworven kennis in alle scholen kan waarborgen. Voorts vindt het Hof dat de reglementaire kwaliteitsnormen niet worden opgevolgd bij gebrek aan een gecentraliseerd kader. Het Rekenhof stelt ook vast dat de middelen sterk verschillen van school tot school. De Politie heeft volgens het Hof bovendien geen zicht op de totale kostprijs van de opleiding per aspirant.

De Algemene Inspectie wordt eveneens vermeld in deze audit aangezien er binnen haar schoot een commissie moet worden opgericht om de kwaliteit van het politieonderwijs te controleren.
Met een M.B. van 29.07.2020 werden de samenstelling en de nadere werkingsregels van deze commissie bepaald. In uitvoering hiervan werden in 2021 de nodige financiële middelen aangevraagd en ondertussen loopt de procedure om drie vaste medewerkers te selecteren. Eens de leden van de commissie waartoe zowel personeelsleden van de politie, leden van de syndicale partners als externe experten behoren, door de overheid zullen zijn aangeduid, kan deze commissie met haar werkzaamheden starten.
De audit van het Rekenhof kan worden geconsulteerd via volgende link: Fiche | Rekenhof