Directie van de Statuten - IGST

Deze directie behandelt dossiers die een impact (kunnen) hebben op de professionele loopbaan van (toekomstige) medewerkers van de Federale Politie en de Lokale Politie. Haar bevoegdheid betreft zowel de operationele als de administratieve (CALog) medewerkers.

 • De selectie- en evaluatiedossiers voor commissies waarin de Inspecteur-generaal zetelt (bijvoorbeeld de commissie voor de Korpschefs van de Lokale Politie, de Commissaris-generaal en de Gerechtelijke Directeurs en de Directeurs-coördinatoren van de Federale Politie). Zij doet dit door het analyseren van opdrachtbrieven, activiteitenverslagen en het verzamelen van alle markante informatie bij diverse partners.

   
 • De voorbereiding van de dossiers voor de Jury van het Directiebrevet met het oog op het behalen van de graad van Hoofdcommissaris van politie, onder voorzitterschap van de Inspecteur-generaal.

   
 • De voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Beroep, onder voorzitterschap van de Inspecteur-generaal. Deze Raad behandelt dossiers van personeelsleden die het voorwerp uitmaakten van een evaluatie met de eindvermelding "onvoldoende".

   
 • De voorbereiding van de dossiers voor de Paritaire Commissie, onder voorzitterschap van de Inspecteur-generaal. Deze commissie behandelt onder meer dossiers van kandidaat-leden van het operationeel kader van de politiediensten waartegen een beslissing van ongeschiktheid tot benoeming werd genomen of waar de stageperiode negatief werd beoordeeld.

   
 • In tuchtmateries zetelt de Algemene Inspectie als deskundige voor advies in de Tuchtraad. Deze Raad behandelt het beroep, ingediend door personeelsleden tegen voorstellen van zware tuchtstraffen.

   
 • Als deskundige formuleert zij adviezen inzake politionele deontologie, integriteit en ethiek