LeidingAan het hoofd van de Algemene Inspectie staat de Inspecteur-generaal, Thierry Gillis (links op de foto), en de adjunct-Inspecteur-generaal, Johan De Volder (rechts op de foto). Zij werden aangesteld door de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie, voor een (hernieuwbare) mandaatperiode van vijf jaar.

Foto met Thierry Gillis en Johan De Volder

Zij oefenen hun mandaat uit in overeenstemming met de Opdrachtbrief, gezamenlijk vastgesteld door beide ministers, waarin de te bereiken doelstellingen en de beschikbare middelen worden uiteengezet.Aanwijzing van de Inspecteur-generaal

Bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 2017 werd 1ste Hoofdcommissaris van politie Thierry GILLIS aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar in het mandaat van Inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie, met ingang van 1 september 2017.Aanwijzing van de adjunct-Inspecteur-generaal

Bij Koninklijk Besluit van 30 november 2017 werd Hoofdcommissaris van politie, Johan DE VOLDER, aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar in het mandaat van adjunct-Inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie, met ingang van 1 december 2017.

Het Huis AIG