Directie Individuele Onderzoeken - IGEO

Deze directie behandelt aangiften en klachten. 

Onder toezicht van de gerechtelijke overheden voert de Algemene Inspectie opsporings- en gerechtelijke onderzoeken lastens medewerkers van de politiediensten. 

Voor feiten zonder strafrechtelijk karakter voert zij administratieve onderzoeken uit, al dan niet naar aanleiding van feiten of gedragingen die kaderen in de Tuchtwetgeving.