Het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones - Terugblik 2018-2020

In juni 2019 verspreidde de AIG een eerste evaluatieverslag 2018 over de toepassing van de MFO-2. Zij nam dit initiatief omdat in 2018 de nieuwe versie van de MFO-2 in werking was getreden en om, geheel binnen haar opdracht, bij te dragen aan de verbetering van de toepassing van dit nationale mechanisme van verplichte solidariteit tussen de politiezones.

Logo AIG

De AIG vond het opportuun om haar aanbevelingen en adviezen opnieuw te belichten om  zodoende een proactieve verbeterdynamiek te stimuleren en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan enerzijds de globale evaluatie van de Federale Politieraad aangaande de werking en de organisatie van de federale politie en van de lokale politiediensten, en anderzijds aan de vooropgestelde evaluatie MFO-2 door de minister van Binnenlandse Zaken.
Het verslag biedt een terugblik naar de periode 2018-2020 en is meteen ook een unieke gelegenheid om de controleopdracht van de Algemene Inspectie te heroriënteren en te laten aansluiten bij het concept van organisatiebeheersing (CP 3).