De AIG volgt de Bijzondere Bijstand voortaan digitaal op

De Bijzondere Bijstand heeft betrekking op situaties van de Lokale Politie met een bijzondere risicograad van gevaar of geweld.
Deze tussenkomsten en interventies worden gekenmerkt door de aanwending van specifieke technieken en -zo nodig- bijzondere middelen waarvoor aangepaste opleidingen en trainingen werden gevolgd.

AIG

Het gaat dan bijvoorbeeld om arrestaties die een bijzonder risico inhouden of versterkte huiszoekingen, de controle van een gevaarlijke persoon, de voorbereiding van de tussenkomst van de speciale eenheden van de Federale Politie ed.

Conform de GPI 81 van 21 juli 2014 maakt de AIG jaarlijks een globaal rapport “Bijzondere Bijstand” op voor onder meer de Minister van Binnenlandse Zaken, de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de Commissaris-generaal van de Federale Politie.
In dit rapport formuleert de AIG ook aanbevelingen waaruit de lokale politiezones lessen kunnen trekken om dit werkkader en takenpakket bij te sturen.

Om de bottom-up informatiestroom en de jaarlijkse verslaggeving vanuit de componenten van de geïntegreerde politie te optimaliseren en te uniformiseren, heeft onze directie Audit en Inspectie (IGIN) een digitale tool ontwikkeld. Deze is evolutief en zal jaarlijks worden aangepast, mede op basis van de feedback die we van de gebruikers ontvangen.